FORTIS2 informatyka dla bizesu
Pakiety serwisowe
Główną zaletą korzystania ze stałej obsługi serwisowej jest znaczący wzrost efektywności firmy następujący wskutek odciążenia jej pracowników z wykonywania zadań pomocniczych (w naszym przypadku obsługi informatycznej) i stworzenia im możliwości skoncentrowania się na działaniach strategicznych.

Ponadto ta forma serwisu pociąga za sobą znaczącą redukcję kosztów działalności poprzez:
 • wyeliminowanie kosztów szkoleń pracowników
  nasi specjaliści bezustannie podnoszą swoje kwalifikacje w bardzo szerokim zakresie poprzez współpracę z wieloma podmiotami
 • obniżenie kosztów awarii sprzętowych i programowych
  nasza firma zapewnia szybką reakcję na awarię a także umożliwia kontynuowanie pracy nawet w przypadku technicznej awarii poprzez udostępnienie sprzętu zastępczego
 • wyeliminowanie przestojów związanych ze zwolnieniami chorobowymi lub przerwami urlopowymi pracowników
  umowa serwisowa z naszą firmą gwarantuje nieprzerwaną opiekę informatyczną
 • ograniczenie ryzyka błędnych decyzji IT
  nasi specjaliści w ramach umowy służą bezpłatnym doradztwem


ZDECYDUJ SAM, KTÓRY PAKIET NAJPEŁNIEJ ZASPOKOI TWOJE POTRZEBY
  © FORTIS2 2002-2020