FORTIS2 informatyka dla bizesu
Audyt legalności oprogramowania
Czy na pewno możesz spać spokojnie?

Kodeks Karny:
Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dla nikogo nie jest tajemnicą fakt, że korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest karalne. Czy jednak zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz stać się nielegalnym użytkownikiem nieświadomie?

Mimo iż poniosłeś spory wydatek na zakup legalnego oprogramowania, możesz nadal popełniać przestępstwo poprzez jego użytkowanie niezgodne z licencją.

Nieprawidłowe użytkowanie oprogramowania grozi nie tylko sankcjami prawa karnego, ale także konfiskatą sprzętu a przede wszystkim sporym uszczerbkiem na wizerunku firmy.

Czy stać Cię na takie ryzyko?

Jeśli chcesz mieć pewność, że jesteś legalny zapraszamy do skorzystania z audytu legalności przeprowadzonego przez naszą firmę. W końcowym etapie daje on certyfikat potwierdzający zgodność z prawem wszystkich aplikacji wykorzystywanych w firmie.
Na czym polega audyt?

1. Zbierzemy informacje na temat wszystkich licencji będących w posiadaniu Państwa firmy.
2. Sprawdzimy rodzaje i ilości programów faktycznie zainstalowanych na wszystkich komputerach znajdujących się w Państwa firmie.
3. Sporządzimy raport określający występujące w Państwa firmie braki lub nadwyżki w ilości licencji.
4. Przedstawimy najbardziej korzystny dla Państwa sposób:
  • likwidacji nielegalnego oprogramowania
  • uzupełnienia brakujących programów poprzez dokupienie licencji lub zastąpienie ich wersjami darmowymi
  • efektywnego wykorzystania legalnie posiadanych przez Państwa aplikacji
5. Wystawimy certyfikat potwierdzający fakt, iż używane w Państwa firmie oprogramowanie jest w pełni legalne

Korzystając z naszego audytu legalności nie tylko zyskujesz pewność i spokojny sen oraz uczysz się w pełni wykorzystywać swoje zasoby, ale także oszczędzasz dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom dotyczących licencjonowania.
  © FORTIS2 2002-2020