FORTIS2 informatyka dla bizesu
Pomoc zdalna


Krok pierwszy - przygotowanie

Aby skorzystać z naszej pomocy zdalnej należy pobrać program umożliwiający połączenie zdalne z Państwa komputerem:

Pobierz HELPDESK.exe (238 KB)

Plik należy zapisać na pulpicie.
Pobranie programu jest bezpłatne. Po poprawnym pobraniu pliku na Państwa pulpicie pojawi się ikona:

W tym momencie są Państwo przygotowani na naszą pomoc zdalną.
Krok drugi - praca zdalna

Przed rozpoczęciem korzystania z pomocy zdalnej prosimy o kontakt telefoniczny na numer helpdesk: 601 05 07 08

W trakcie rozmowy telefonicznej zostaną Państwo poproszeni o opisanie problemu a następnie o uruchomienie pobranego wcześniej programu.

Po jego uruchomieniu pojawi się okno:


Prosimy o wybór serwisanta z listy. Po dwukrotnym kliknięciu nazwiska serwisanta zostanie zainicjowane połączenie zdalne. Serwisant przejmie kontrolę nad Państwa komputerem i rozpocznie rozwiązywanie problemu.

Korzystanie z pomocy zdalnej jest bezpieczne - na ekranie monitora obserwują Państwo operacje wykonywane przez serwisanta. W każdej chwili mogą Państwo zakończyć połączenie zdalne i nie może zostać ono wznowione bez Państwa inicjacji.

  © FORTIS2 2002-2020