FORTIS2 informatyka dla bizesu

    Nasze atuty

15 letnie
doświadczenie
połączenie teorii
z praktyką

Poświadczenia Bezpieczeństwa
dostęp do informacji niejawnych

Konsultacje i doradztwo
Często słyszymy o projektach lub przetargach, które nie zakończyły się na czas, których koszty przerosły oczekiwany poziom lub takich które zakończyły się niepowodzeniem.

Wynajęcie zewnętrznej firmy konsultingowo-doradczej dysponującej wykształconą kadrą z odpowiednim doświadczeniem pozwala na sprawną realizację założonych zadań.W zakres naszych usług wchodzą:

Zamówienia publiczne:
  • konsultacje
  • Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • Analiza i ocena ofert

Projekty współfinansowane przez UE:
  • Studia wykonalności
  • Zarządzanie projektami IT
  • Nadzór inżynierski
  • pomoc przy przygotowaniu strategicznych inwestycji informatycznych,

Projekty IT:
  © FORTIS2 2002-2019